117385316_3194923240590562_2117936938066019113_n (1).jpg

קצת עלינו

המור"ק הינה חברה העוסקת בשחזורי קרבות חווייתיים. אנו מאמינים כי הדרך הטובה ביותר ללמוד מורשת היא דרך ההתנסות והחוויה של .המשתתפים​

ראשית ,המשתתפים שומעים ורואים על הקרב ההיסטורי שהתרחש

לאחר מכן המשתתפים מקבלים את ציוד הלחימה ויוצאים לדרך

בסוף הפעילות ,לאחר הדמיית הקרב ,רואים המשתתפים את החלטות המפקדים בשטח

.בסיכום הפעילות תתקיים הסקת מסקנות על הקרב.